Til ejendomsmæglere

Grundejerforeningen modtager jævnligt henvendelser fra diverse ejendomsmæglere i forbindelse med salg af et hus i området.

Oversigt over området kan ses her.

Det er pligtigt at være medlem af Jyllingelund.

Nye medlemmer/ejere i området skal ikke betale indmeldelse men kan fortsætte på den tidligere ejers betalte kontingent, som gælder for et kalenderår.

Pt. (Marts. 2023) er det årlige kontingent 1600 kr, dertil kommer 200 kr i administrationsgebyr, hvis man som ejer ikke er tilmeldt med e-mail. Kontingentet bliver opkrævet i april måned for indeværende år.

Oplysning om restancer fås ved kassereren.

Der er ingen gæld i foreningen og ingen planlagte generelle anlægsprojekter der vil kræve ekstrabetaling af vores medlemmer. Dog er der et FORS projekt om bortskaffelse af overfladevand, som kan komme til at koste udvalgte parceller et mindre beløb og anlæg til at lede regnvand ud i kommende render langs vejene.

Der er ingen antenneforening i området.