Links

Denne side indeholder diverse relevante links for grundejerforeningens beboere

Jyllinge og Værebro Vandværk

Roskilde forsyning

FORS (Ny side for Roskilde Forsyning)

Roskilde kommune og ikke mindst lokalplaner mv. kan findes her

Se Ejendomsdata (BBR, matrikelkort mm) her

Se Danmarkskort med matrikelkort, historiske kort og mm. her

Klimatilpasning og havvand på land kan findes her og det rammer IKKE Jyllingelund område.