FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Frequently Asked Questions

På denne side vil de oftest stillede spørgsmål blive indført!

Såfremt du har relevante oplysninger, du gerne vil have skrevet her bedes du henvende dig til formanden.

Q: Er der nogle regler ang. brugen af motoriserede redskaber.

A:Der er i foreningen ingen regler for brug af motoriserede redskaber udenfor bestemte tidsrum.

Der henvises i stedet til godt naboskab og omtanke – hvorfor man bedes afstå at bruge motoriserede redskaber tidligt om morgenen (før 0900) og sent om eftermiddagen (efter 19.00)

Såfremt man har gøremål som man forventer larmer meget – er det godt naboskab at underrette sine naboer om dette – god tid i forvejen.

Q: Hvordan skal jeg vedligeholde min rabat
A :Rabatten er IKKE din, men DU har vedligeholdelsespligten (endda ud til vejmidten),

rabatten skal holdes fri for ukrudt og plejes ligesom den øvrige del af din have.

Det er meningen, at fodgængere skal kunne færdes i rabatten, så derfor foreskriver loven også, at beplantningen ud til rabatten ikke må vokse mere end 25 cm ud over skel, og at frihøjden over rabatten skal være 2,75 m. Hæk max. 1,80 m. Højde over vej min. 4,0 m.

Q: Parkering på grunde / veje i området
A:
Ifølge lokalplanen skal alle parceller have udlagt mindst 2 parkeringspladser, hvorfor biler selvfølgelig ikke skal parkeres i rabatten (gæster undtaget), samt at campingvogne og trailere heller ikke skal parkeres her.

Gæster bedes umiddelbart parkere ud for den parcel de besøger.