Om Bestyrelsen

Formand:
René Kirkeskov Olesen
Bøgevej 16
4040  Jyllinge
formand@jyllingelund.dk
Bestyrelsesmedlem:
Bent Müller
Bøgevej 13
4040  Jyllinge
Kasserer:
Aja Stender Dorow
Bøgevej 29
4040 Jyllinge
kasserer@jyllingelund.dk
Bestyrelsesmedlem:
André Engmann Linderstrøm-Lang
Hasselvej4
4040 Jyllinge
Bestyrelsesmedlem:
Steen Elmue
Egesvinget 12
4040 Jyllinge
 

Henvendelser vedr. betaling af kontingent og eventuelle restancer bedes stilet til kasseren på følgende e-mail adresse:

kasserer@jyllingelund.dk

Alle øvrige henvendelser vedr. foreningens virke bedes stilet til formanden.